Plzeňská právnická fakulta chce zrušit některé katedry

- Aktuality autor: red

Plzeňská právnická fakulta sníží počet kateder z 12 na devět, mezi nimi ale vzniknou dvě nové velké katedry. Změna struktury školy by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku, návrh musí posvětit akademický senát, jenž se sejde v pondělí.

Jedním z důvodů pro zásadní změny je snížení rozpočtu fakulty pro příští rok zhruba o pětinu. Děkan fakulty Jiří Pospíšil o tom dnes informoval vědeckou radu školy. Většina z jejích členů jeho návrh podpořila.
"Jedním z důvodů je snížení rozpočtu, dále také chceme sloučení kvůli podobnosti oborů a vývoje v oblasti pozitivního práva. Nepotřebujeme mít na jednotlivé obory samostatné katedry, postačí oddělení," uvedl Pospíšil. Za slučováním stojí také to, že škola řeší v případě některých kateder nedostatek docentů a profesorů.


První ze velkých kateder bude zaměřena na soukromé právo, kam by mělo patřit oddělení občanského, obchodního, pracovního a procesního práva. Druhá zaměřená na správní právo bude mít vedle oddělení pro finanční právo i oddělení pro právo sociálního zabezpečení a oddělení pro právo životního prostředí.


Vedení plzeňských práv vypíše na začátku ledna výběrová řízení na šéfy nových kateder. Po nich bude požadovat návrh na personální audit. Podle Pospíšila má škola kolem 200 zaměstnanců, což je například dvakrát více než na právech v Brně. Mezi platy zaměstnanců jsou výrazné rozdíly, například někdo za jeden odučený seminář týdně pobírá 20.000 korun měsíčně, plně vytížení mladí učitelé mají kolem 15.000 korun. "Také toto budeme chtít změnit a nastolit spravedlnost v odměňování," uvedl Pospíšil. Plzeňská práva chce děkan posílit o experty pražské právnické fakulty, vyjednává také s některými experty z právní praxe. Všechny personální změny hodlá uskutečnit nejpozději do konce března.

V Plzni se dnes konalo vůbec první jednání nové vědecké rady fakulty, o níž se v posledních měsících mluví kvůli opisování prací a nestandardnímu studiu některých absolventů. Členové rady, mezi nimiž jsou největší čeští právní experti, dnes diskutovali také o tom, jak by se měla plzeňská práva postavit ke studentům z jiných "právnických nekamenných škol", kteří na ni chtějí přestoupit. Právě kvůli pochybnému uznávání studia z jiných škol, třeba soukromé karlovarské vysoké školy, byla Plzeň dříve kritizována.


Například podle profesorky Aleny Winterové i šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy by neměla plzeňská škola dál riskovat a měla by si dát do předpisů, že neuzná vzdělání z jiných škol mimo přestupů ze tří dalších právnických fakult. "Známe terén v ČR a pokud jde o právnická studia všeho druhu, známe jejich úroveň. Není složité zformulovat politiku, jak nakládat s těmito studenty," uvedl Baxa. Podle Pospíšila přijala škola nedávno přísná pravidla pro uznávání studia z jiných škol, případné zpřísnění ještě zváží.

Zdroje: ČTK