Plzeňská práva nesmějí udělovat titul JUDr.

- Aktuality autor: red

Akreditační komise chce pozastavit přijímání uchazečů o doktorská studia na plzeňských právech Západočeské univerzity a udělovat titul Ph.D. Současní studenti je ale mohou dokončit. PF by neměla udělovat ani titul JUDr.

Fakulta, která se potýká s následky nedávných skandálů s plagiátorstvím a nestandardní délkou studia, má rovněž dočasně ztratit právo udělovat v rámci rigorózního řízení titul JUDr.

Řekla to předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. V magisterském programu bude moci fakulta pokračovat.

Děkan fakulty Jiří Pospíšil přijal rozhodnutí komise s úlevou, obával se tvrdšího postihu. Komise zároveň ministerstvu školství doporučila, aby dosadilo do zkušebních komisí nezávislé odborníky.

Pokud jde o doktorská studia, když ministerstvo školství vyhoví návrhu komise, fakulta nebude moci přijímat nové studenty. "Dokud se ta situace nebude konsolidovat," odpověděla Dvořáková na to, jak dlouho by toto omezení mělo trvat. Z jejího vyjádření vyplynulo, že prověrka komise potvrdila závažné chyby ve fungování fakulty.

Neexistovalo prý kolegium děkana, nefungovala kontrola při zapisování známek. Nové vedení by podle Dvořákové mělo například zajistit, aby bylo omezeno riziko plagiátů.

Dvořáková doplnila, že je naprosto neuvěřitelné, když známky zapisuje do elektronické databáze studijní referentka, aniž je má ověřené na příslušné katedře - a to jen z údajné kopie indexu či indexu jako takového. To se týká i zapisování známek dvou podezřelých studentů - místopředsedy pražské ODS Milana Jančíka a chomutovské primátorky a kandidátky ODS do sněmovny Ivany Řápkové.

"Přiznám se, že jsem čekal radikálnější rozhodnutí. Je zcela zachováno pětileté magisterské studium, studenti se k nám mohou bez jakýchkoliv obav hlásit. To je základ školy," uvedl děkan fakulty Pospíšil.

Omezení navržená komisí pro rigorózní a doktorské řízení považuje za pro školu příznivá. "Je to velká šance pro školu, aby rychle učinila potřebné změny k obnovení možnosti udělovat titul JUDr.," uvedl Pospíšil. Studenty pro doktorská studia podle něj škola stejně nyní nechtěla přijímat.

Jiná komise, a to speciální komise Západočeské univerzity už dříve prověřila studium všech doktorandů fakulty, u téměř čtvrtiny zjistila pochybení. Prověří i stovky absolventů magisterského studia. V lednu 2010 by mohla začít odebírat tituly.

Dění na škole prověřuje i speciální útvar policie. Fakulta, která čelí největšímu skandálu vysokého školství od roku 1989, už na svou záchranu provádí reformu. Pod vedením nového děkana Jiřího Pospíšila sestavila mimo jiné novou vědeckou radu, přešla na kreditní systém, zavádí jiné přijímací řízení, provedla inventarizaci diplomových i dalších prací.

Z fakulty odešel proděkan Milan Kindl. Další lidé spojení se skandály na ní ovšem zatím zůstávají. Jde především o bývalého proděkana Ivana Tomažiče a děkana Jaroslava Zachariáše, ale například také předsedu akademického senátu Daniela Teleckého.

Tagy: Plzeň prava

Zdroje: ČTK