Odborník: Dělnická strana vychází z německého nacismu

- Aktuality autor: red

Dělnická strana (DS) se podle odborníka na pravicový extremismus Michala Mazla inspiruje německým národním socialismem a ideologií Adolfa Hitlera.

Projevuje se to například klasifikováním lidí podle národnosti.

"V řadě jejich vstoupení existuje tendence rozdělovat lidi podle jejich etnicity, podle jejich rasového původu, dělit lidi na nás, dobré, a ostatní zlé," vypověděl Mazel jako svědek. DS prý takto cílí především na Romy. Vandas souvislost s nacismem dlouhodobě popírá. 

Nejvyšší správní soud se už čtvrtým dnem zabývá návrhem vlády na zrušení Dělnické strany. 

Mazel nachází spojitost i v symbolech. Logo Dělnické strany kvůli ozubenému kolu, které obklopuje písmena DS, nápadně připomíná logo Německé pracovní fronty (DAF), jakési nacistické obdoby odborů. Podobné logo používala i rozpuštěná Svobodná německá dělnická strana (FAP), která sdružovala neonacisty a podle Mazla usilovala o nastolení čtvrté říše. 

Vandas reagoval tím, že soudu předložil fotodokumentaci sbírky odznaků, na nichž se objevilo ozubené kolo. Většina z nich pochází z československých průmyslových podniků, například Královopolské strojírny. Objevil se mezi nimi třeba také odznak vítěze soutěže za úsporu paliv.

Příznivce Dělnické strany v síni předložený důkaz rozesmál. Mazel připustil, že ozubené kolo je obecným symbolem dělnického hnutí. "Je ale otázka, zda se Dělnická strana inspirovala spíše v Královopolské, nebo někde jinde," naznačil odborník. 

Dalším probíraným symbolem byla kresba dělníka s kladivem, kterou využívala Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) v prezidentských volbách v roce 1932. Neúspěšně v nich kandidoval Adolf Hitler. Tatáž kresba se objevila v minulosti na různých materiálech DS. 

Dělnická strana podle Mazla píše o problematice národa a jeho zájmů skoro stejným způsobem jako český protektorátní tisk. "Vyvolalo to ve mě dojem, že tam musí být nějaké bezprostřední ovlivnění," uvedl Mazel. Ze stranického tisku je prý patrná také adorace politického boje a násilí, což se projevilo například po střetech v litvínovském Janově. 

Další spojitostí je podle Mazla vůdcovský princip, který vyznával Hitler, a vyplývá i z projevů Dělnické strany. "Některé vnější projevy, kdy se předseda strany označuje jako vrchní velitel (ochranných sborů), tak to všechno spolu s konkrétními články mě vedlo k závěru, že pokusy o uplatnění vůdcovského principu tu jsou. Praxe je ale druhá věc," řekl odborník. 

Vandas již dříve označil jakoukoli spojitost s myšlenkami Adolfa Hitlera za nestoudnou lež. Strana označuje jako svůj vzor prvorepublikový národní socialismus a mezi politiky, na které se odvolává, se objevuje také Milada Horáková popravená komunisty. 

Dělnická strana se podle Mazla pokouší také o politickou propagandu, která byla vlastní hitlerovskému Německu. "Omílají se ta samá témata pořád dokola, vnucují se veřejnosti pocity ohrožení z všemocné menšiny," uvedl Mazel. Zatímco v historickém nacionálním socialismu byli touto menšinou Židé, Dělnická strana prý takto prezentuje Romy. Příznačná je prý také animozita k homosexuálům, cizincům, liberalismu a kapitalismu.

Mazel původně předložil soudu znalecký posudek, který si od něj vyžádala vláda. Soudci ale dokument odmítli z procedurálních důvodů uznat jako posudek v pravém slova smyslu a pracují s ním jako s jiným listinným materiálem. Mazel je vzděláním politolog, právník a historik a dříve pracoval na ministerstvu vnitra. Soud jej vyslýchá jako svědka. 

Soudce také zaujalo, že Mazel není registrovaný soudní znalec a posudek vyhotovil pod hlavičkou Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké školy Karlovy Vary. Ústav přitom vznikl teprve nedávno. "Jaké má odborné zázemí?" ptal se soudce Josef Baxa. Nakonec však soudci Mazlovu odbornost uznali. Vandas posudek označil za "subjektivní dílko".

Zdroje: ČTK