Nejvyšší kontrolní úřad: Ministerstvo dopravy a jeho složky zbytečně utratily 88 milionů

- Aktuality autor: Šárka Novotná

Zbytečné utrácení mezi lety 2010 až 2013 odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na Ministerstvu dopravy. Úřad prověřoval nejen hospodaření ministerstva, ale i Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie,zdroj: ThinkStock

Ministerstvo dopravy a jeho organizační složky v letech 2010 až 2013 dělily zakázky a přímo oslovovaly konkrétní zájemce místo toho, aby vyhlásily otevřenou soutěž.

Nejhůř si podle NKÚ vedlo Ředitelství vodních cest, které chybovalo "téměř ve všech kontrolovaných oblastech" včetně mezd a mimořádných odměn. Šest ze 13 zaměstnanců ředitelství dostalo v roce 2012 roční odměny ve výši 104 procent jejich nárokové složky mzdy. "Ředitelství také například uzavíralo dohody s vlastními zaměstnanci na práce, které odpovídaly jejich pracovní náplni," dodal kontrolní úřad. 

Například ministerstvo dopravy uzavřelo podle NKÚ s jedním člověkem postupně pět smluv na poradenské služby v oblasti "kosmických aktivit". Všechny smlouvy měly stejný předmět plnění. První z nich za 1,7 milionu korun ministerstvo zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, další čtyři za celkem 4,2 milionu korun pak jako zakázky malého rozsahu. "Obdobný postup zvolilo například i Ředitelství vodních cest, když zakázku na právní služby za celkovou částku 3,8 milionu korun rozdělilo do dvou zakázek malého rozsahu, které pak zadalo jednomu poskytovateli v lednu a dubnu 2012," uvedl úřad. 

Mnohdy prý kontrolovaná pracoviště ani nedokázala doložit nezbytnou dokumentaci k veřejným zakázkám, případně to, jaké služby za své peníze získala. Ředitelství vodních cest běžné personální a účetní práce zadávalo fyzickým osobám. Třeba v roce 2012 ho to přišlo na 472.000 korun. K tomu, jak poskytovatele služeb vybralo, ale nepředložilo žádné doklady. 

Prověřované instituce mohly podle NKÚ v daných letech ušetřit minimálně šest procent nákladů, což je zmíněných 88 milionů Kč. U Ředitelství vodních cest činí odhad možných úspor dokonce kolem 13 procent nákladů, uvedl v tiskové zprávě NKÚ. V letech 2010 až 2013 dosáhly podle něj celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliardy korun. 

Vysoké náklady odhalili kontroloři i u výdajů na reklamní a dárkové předměty, na pohoštění a některé nákupy. Ředitelství vodních cest vydalo na reprezentaci loni šestkrát víc než v roce 2010. Podstatnou část tvořily útraty za pohoštění. "Ředitelství předložilo neúplné doklady, přesto z nich ale bylo patrné, že peníze za pohoštění a občerstvení byly propláceny stejnému zaměstnanci, který je zároveň schvaloval," uvedl NKÚ. 

Ústav pro odborné zajišťování příčin leteckých nehod koupil v letech 2011 a 2012 třeba 100 kusů plaket za 96.000 korun, 56 šál za 23.000 korun, 35 baterek za 18.000 a 13 pásků za 13.000 korun. Ústav v roce 2011 pořídil i běžecký trenažér za 27.000 korun. 

 

Tagy: ministerstvo dopravy Národní kontrolní úřad

Zdroje: ČTK