Národní muzeum získalo pero, kterým Němci podepsali kapitulaci

- Aktuality autor: Ondřej Neufus

Originál rukopisu Reportáž psaná na oprátce od Julia Fučíka, nebo pero, kterým Němci v Praze podepsali kapitulaci v roce 1945. Takto vzácné předměty dostalo Národní muzeum od Muzea dělnického hnutí. Jedná se o jednu z největších akvizic, které NM za dobu své existence dostalo.

Národní muzeum

Národní muzeum,zdroj: Isifa.com

Národní muzeum v Praze (NM) převzalo do sbírek na 700 tisíc dokumentů a předmětů Muzea dělnického hnutí. Dokumenty mapují české a československé politické, sociální i kulturní dějiny od poloviny 19. století až do konce 20. století. Jako unikátní doklad nedávné historie budou využívány v badatelnách a místo naleznou při budování nových expozic v historické budově, jejíž otevření se plánuje na rok 2018. Na úterní tiskové konferenci to řekl generální ředitel NM Michal Lukeš.

Mezi předměty je například pero, kterým byla podepsána kapitulace německých vojsk v Praze 8. května 1945, originál rukopisu Julia Fučíka Reportáž psaná na oprátce, jediné dva zachované výtisky plakátu Karla Teigeho k 10. výročí VŘSR z roku 1927, busty komunistických šéfů, dokumenty a knihy.

Zástupci muzea novinářům ukázali i první londýnské vydání Manifestu komunistické strany z února 1848, figurku tuláka, kterou z chlebové střídy vytvořil ve vězení pozdější prezident Antonín Zápotocký, či intarzovaný portrét prezidenta Gustáva Husáka, který v roce 1986 darovala XVII. sjezdu KSČ Lidová strana Íránu.

Sbírka ukazuje život dělníků i prezidentů

Rozsáhlá sbírka zachycuje dějiny středoevropského prostoru z pohledu dělnictva i mezinárodní politiky. "Sbírka novodobých dějin se tak rozrostla o jedinečnou ucelenou kolekci předmětů a dokumentů, jejíž historicko-společenská hodnota je nevyčíslitelná," uvedl Lukeš.

Významné jsou pozůstalosti, fotografický archív, fond výtvarného umění včetně socialistického realismu, plakáty, makety a militaria. Podle historiků je sbírka nedocenitelná i v oblasti zachycení dějin československého muzejnictví v letech 1954-1989. "Jedná se o jednu z největších akvizic od založení Národního muzea v 19. století," řekl Lukeš.

Muzeum dělnického hnutí vzniklo v březnu 1990, aby převzalo především rozsáhlé sbírkové fondy muzeí Klementa Gottwalda, Julia Fučíka a V. I. Lenina. Podle jeho ředitelky Libuše Eliášové byl pro rozhodnutí o začlenění sbírky do struktury NM podstatný především závazek uchovat ji v celistvosti. "Název Muzeum dělnického hnutí bude zachován pro všechny předané sbírkové, knihovní a archivní fondy, je zakotven v darovací smlouvě," uvedla.

Předměty čeká ještě dlouhá cesta

V současné době se stěhují exponáty do depozitářů NM v Terezíně. Zatím byla přesunuta sbírka plastik, tapisérií a část filmotéky. Podle ředitele Historického muzea NM Marka Junka se tak významně rozroste oddělení novodobých českých dějin. "Čeká nás jejich inventarizace, případně restaurování, konzervování a především digitalizace, protože byly zpracovány jen papírově", řekl Junek. To se týká především rozsáhlé fotografické sbírky.

Mezi získanými předměty jsou i obrazy Filly, Švabinského či Myslbeka a také předměty dokládající každodenní život v minulém století - legitimace, denní tisk, žebračenky a potravinové lístky. Ve sbírce nechybí historické prapory, vlajky a stuhy, vyznamenání, dary věnované bývalým prezidentům republiky i jejich osobní předměty.

Podle Lukeše je posláním NM dokumentovat současnost tak, aby budoucím generacím zanechalo pokud možno nejucelenější svědectví o naší době. "I proto je získání sbírky dokumentující počátky levicového hnutí u nás i v evropském měřítku tak významný. Mnozí by rádi na některé okamžiky historie zapomněli a zničili důkazy. Naší povinností je však uchovat i doklady o době a činech, na které nemůžeme být příliš hrdí," shrnul ředitel NM.

Tagy: výstava ČR Národní muzeum akvizice předměty

Zdroje: ČTK