Motejl podal kárnou žalobu na Bureše

- Aktuality autor: red

Ombudsman Otakar Motejl podal kárnou žalobu na místopředsedu pražského vrchního soudu Jaroslava Bureše. Potvrdila to v úterý mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Žalobou se bude zabývat Nejvyšší správní soud (NSS).

Motejl Burešovi podle dopisu, který adresoval sdružení Občané za svá práva v Praze, vytýká, že pochybil při prověřování kauzy soudce pražského vrchního soudu Vojtěcha Trojánka, na jehož chování při soudním jednání si sdružení stěžovalo.

Bureš byl pověřen ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou, aby jako místopředseda soudu dbal o důstojnost soudních jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, která se vedou v úseku civilního a insolvenčního soudnictví, a vyřizoval v zákonných lhůtách stížnosti na práci soudců.

Proto se zabýval i stížností Tomáše Berky a sdružení Občané za svá práva v Praze na narušování důstojnosti před soudem a nevhodné chování soudce Trojánka. Ve stížnosti Burešovi, které je zveřejněno na internetu, sdružení uvádí, že při jednání na vrchním soudu 4. května 2009 bylo pochybeno hned několikrát.

Účastníci řízení prý nebyli včas informováni o tom, že se změnilo obsazení soudního senátu. Jeden z občanů pak oznámil, že si chce pořizovat zvukový záznam z jednání. Soudce Trojánek mu to zakázal. Občan jej upozornil, že je to v rozporu se zákonem.

"...Trojánek reagoval zcela neadekvátně. Nařídil občanovi, aby opustil jednací místnost. Ihned povolal justiční stráž. Po jejím příchodu prohlásil jednání za neveřejné, a to aniž by se poradil s přísedícími a aniž by vydal usnesení o tom, že rozhodl, že jednání je neveřejné," uvádí spolek ve stížnosti.

Na stůl ji dostal Bureš, který ji ale zamítl jako nedůvodnou. Z dopisu, který zaslal sdružení v uplynulých dnech, veřejný ochránce práv uvádí, že Bureš náležitě neprošetřil stížnosti na Trojánka, že neshledal výhrady k němu jako důvodné a nepřijal žádná opatření vůči soudci. Neučil tak, přestože se Trojánek dopustil skutku, v němž "bylo možno spatřovat kárné provinění".

Motejl se k záležitosti nevyjádřil. Podle své mluvčí tak učiní, až Bureš žalobu oficiálně obdrží.

Zdroje: ČTK