Ministerstvo práce neúčtovalo v roce 2010 v souladu s předpisy

- Aktuality autor: Jan Pastor

Ministerstvo práce v roce 2010 nepostupovalo při účtování správně a v souladu s předpisy. Neřídilo se ve většině případů podle nových pravidel, která začala platit od ledna předloňského roku. Vyplývá to ze závěrů kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři se zaměřili na vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky. Kontrola se konala loni od června do října.

"Ministerstvo se při vedení účetnictví v roce 2010 dopustilo mnoha systémových nesprávností," uvedl NKÚ ve zprávě. Podle něj resort do svých vnitřních předpisů nezahrnul změny z nového účetnictví organizačních složek státu a novely o účetnictví, které začaly platit od ledna 2010. Postupoval ve většině případně podle starých pravidel.

NKÚ uvedl, že pravidla pro vedení účetnictví organizačních složek státu pro rok 2010 nebyla ale jednoznačná, srozumitelná a úplná. Prováděcí předpisy vyšly jen krátce před tím, než začaly být účinné. Účetní standardy se vydaly pouze čtyři a problematiku upravovaly jen z části.

Evidence se vedla nesrozumitelně

V roce 2010 ministerstvo práce správně neúčtovalo převody peněz na dávky a dotace poskytovatelům sociálních služeb. Samosprávám tehdy převedlo na dávky 25,7 miliardy korun, na sociální služby putovalo 6,82 miliardy. Resort nevedl správně ani účtování vracení dotací, valutové pokladny a výpočtů kurzových rozdílů. Rozpočtovou kázeň porušil, když ve stanovené desetidenní lhůtě neodvedl do státního rozpočtu 4,7 milionu eur (nyní asi 119 milionů korun) z EU.

Systémové nedostatky zjistili kontroloři u pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku. Ten, který ministerstvo pořídilo v posledním čtvrtletí roku 2010, zařadilo na majetkové účty až v roce 2011 a v roce 2010 ho vykázalo na účtech nedokončeného majetku. Majetková evidence se vedla nesrozumitelně a způsobem, který nezaručoval trvalost účetních záznamů, uvedl NKÚ. Nedaly se tak sledovat třeba informace o technickém zhodnocení majetku, provedení opravných záznamů či o převedeném a vyřazeném majetku. Software podle kontrolorů neumožnil zjistit historii zápisů.

Tagy: NKÚ

Zdroje: ČTK