Dnes je úterý 24. května 2022., Svátek má Jana
Počasí dnes 24°C Bouřky

Králík: Rok 2009 bude z pohledu dynamiky pojistného trhu jeden z nejhorších od roku 1989

Králík: Rok 2009 bude z pohledu dynamiky pojistného trhu jeden z nejhorších od roku 1989
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Bude docházet k výraznému omezování pojištění v oblasti neživotního pojištění, uvedl mimo jiné Václav Králík, obchodní ředitel společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Převzato ze serveru Finance.cz

S Václavem Králíkem, obchodním ředitelem společnosti SATUM CZECH s.r.o., jsme hovořili mimo jiné především o současné situaci na trhu neživotního pojištění, o trendech v oblasti neživotního pojištění a o postavení segmentu neživotního pojištění v době krize. Dobrý den, pane Králíku, mohl byste čtenářům ve stručnosti představit SATUM CZECH s.r.o.? SATUM CZECH je universální pojišťovací makléřská společnost úspěšně působící téměř 12 let na trhu České republiky. SATUM CZECH je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společnosti v tomto segmentu brokerské činnosti. Zprostředkováváme pojistnou ochranu pro významné klienty v oblasti průmyslu, obchodu, dopravy i státní správy. Máme zastoupení v Praze, Brně, Pardubicích a Ostravě, na Slovensku pobočku v Bratislavě. Náš tým dnes reprezentuje padesát pracovníků s vysokou odbornou znalostí a specializací na konkrétní pojistné produkty. Co tvoří hlavní předmět podnikatelských aktivit vaší společnosti? Podnikatelské aktivity společnosti SATUM CZECH jsou primárně zaměřeny na zprostředkování pojištění segmentů velkých dopravních společností a na segment státní správy. Specializujeme se rovněž na pojištění podléhající zákonu o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Nedílnou součástí našich aktivit je pojištění v oblasti majetku a odpovědnosti. Součástí našeho zájmu je rovněž risk management a zajišťovací činnost v oblasti neživotního pojištění. V neposlední řadě je okruhem našich zájmů občanské pojištění a benefiční programy pro zaměstnance firem. Růst českého pojistného trhu v roce 2008 mírně zpomalil. Jak hodnotíte jeho vývoj v uplynulém roce? Co bylo podle Vás důvodem zpomalení růstu? Český pojistný trh narostl ze 130,2 mld. CZK v roce 2007 na 136,6 mld. CZK v roce 2008, tedy o 4,9 %. Započteme-li však míru inflace v České republice, tak naopak dochází k reálnému poklesu pojistného trhu na 128,2 mld. CZK, tzn. pokles o 1,5 %. Důvodem zpomalení růstu, resp. reálného propadu trhu v oblasti pojištění je další mírný pokles sazeb pojistného v oblasti neživotního pojištění a zejména pak neochota veřejnosti sjednávat produkty životní pojištění. Neživotní pojištění vykazovalo loni větší nárůst než tradičně vedoucí segment životního pojištění. Jak si vysvětlujete tento fakt? Ovlivnila toto krize? Samotná globální finanční krize, které se nemohla vyhnout ani česká ekonomika a rovněž odvětví pojišťovnictví má výraznější dopad právě na oblast životního pojištění. V takovéto turbulentní době jsou propady v oblasti neživotního pojištění kompenzovány zvýšenou poptávkou po speciálních produktech, jako je pojištění finančních rizik. Je to zejména pojištění pohledávek, pojištění úvěrů, hypoték nebo leasingu. Naopak v segmentu životního pojištění se v druhé polovině roku 2008 téměř zastavilo sjednávání pojištění s příspěvkem od zaměstnavatelů z důvodu velkého převisu pracovní síly na českém trhu a dále se výrazně zpomalila dynamika sjednávání vkladových životních produktů pojišťoven. Tyto faktory negativně ovlivnily segment životního pojištění. V oblasti zprostředkovaného pojistného, i přes nepříznivý vývoj pojistného trhu, dosáhla společnost SATUM CZECH objemu více než 621 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 24 %. Co stojí za těmito mimořádnými výsledky? Mimořádné obchodní výsledky společnosti SATUM CZECH za rok 2008 jsou založeny na vhodně orientované obchodní politice na vytipované segmenty klientů. Významnou roli zde hraje i odborná úroveň týmu zaměstnanců a perfektní servis, který našim klientům garantujeme po celé období našeho obchodního vztahu. Zatímco ve vyspělých evropských státech je podíl životního a neživotního pojištění zhruba 60:40 ve prospěch životního, u nás je situace opačná. O čem vypovídá tento fakt? Je to dobře nebo špatně? Fakt, že v České republice je dlouhodobě podíl životního pojištění významně nižší, než ve vyspělých státech Evropy je dán historii, kdy se u nás začal tvořit volný trh v oblasti pojištění až v devadesátých letech a dále i skutečností, že reálná hrubá mzda je v ČR významně menší než např. v sousedním Německu nebo Rakousku. Současná generace navíc nemá stoprocentní důvěru v dlouhodobé finanční produkty z oblasti životního pojištění. Rovněž i aktuální ekonomická situace obyvatel rozhodně nepomůže tento poměr radikálně změnit. Pro pojistný trh je tento jev více rizikový, jelikož oblast životního pojištění je oblastí určité finanční stability a rovnováhy trhu. Pojistitelé mohou s těmito prostředky plánovitě a efektivně hospodařit. V čem vidíte příčinu této diametrální odlišnosti a kam směřuje trend? Doženeme někdy v tomto ohledu Evropu? Příčina diametrální odlišnosti spočívá v myšlení obyvatel, neboť český člověk má tendenci více spoléhat na stát než sám na sebe. Tento zvyk je ve vyspělých ekonomikách již přežitkem. Pojišťovny ani makléři na našem trhu rovněž nevěnují produktům v oblasti životního pojištění takovou prioritu, jakou by zasloužily, a rovněž i samotný stát nevěnuje dostatek prostoru pro osvětu a kampaně, které by segment životního pojištění významně oživily. Podle mého názoru bude trvat dalších dvacet let, než se změní poměr životního pojištění ve prospěch neživotního na zmíněných 60:40, jak je tomu v některých státech EU. Jaký vývoj pojistného trhu predikujete pro rok 2009? Bude mít současná krize nějaký dopad? Rok 2009 bude z pohledu dynamiky trhu jeden z nejhorších od roku 1989. Bude docházet k výraznému omezování pojištění v oblasti neživotního pojištění. Podnikatelé i velké firmy zasažené recesí výroby i obchodu budou mít tendenci šetřit i náklady v oblasti pojištění. Navíc naroste i počet dlužníků a mnohá pojištění budou zanikat i z důvodu neplacení pojistného. Zvýšená míra nezaměstnanosti je jasným signálem pro omezování benefičních programů pro zaměstnance. To se značně dotkne pojištění s příspěvky od zaměstnavatelů. A samotné obyvatelstvo také dává přednost raději běžnému účtu nebo terminovanému vkladu s krátkou výpovědní lhůtou než např. dlouhodobému investičnímu pojištění. Pokud nebudeme započítávat inflaci, bude optimistické předpovídat, že trh v roce 2009 bude na stejné úrovni jako v roce 2008. Kam bude podle Vás směřovat segment neživotního pojištění? Jsou nějaké nové trendy nebo požadavky ze strany klientů oproti minulým letům? Neživotní pojištění je stále pilířem českého pojistného trhu. Pojistitelé se v tomto segmentu doposud velmi aktivně snažili získávat nové klienty s cílem zvyšovat objemy předepsaného pojistného. Současný neutěšený stav finančního trhu signalizuje, že v této oblasti může nastat obrat, kdy pojišťovny zpřísní pravidla pro tzv. upisování rizik do pojištění. Výsledkem pro pojišťovny by mělo být zvýšení profitability (zisku) v tomto segmentu pojištění. Klienti v současné době kladou větší důraz na úsporu nákladů, věnují větší pozornost splátkám pojistného, a jak jsem již zmínil, je zaznamenána zvýšena poptávka po finančních pojištěních. Otázka na závěr, jaké máte vize a cíle pro budoucnost? Kam by měla vaše společnost směřovat? Naše vize je trvale udržovat rozvoj společnosti SATUM CZECH a být významným hráčem českého pojistného trhu. Náš směr je přinášet našim současným i budoucím klientům maximální přidanou hodnotu v oblasti jejich pojistné ochrany. Děkuji za rozhovor, Lukáš Pololáník, Finance.cz Ing. Václav Králík - obchodní ředitel společnosti SATUM CZECH s.r.o. Václav Králík (*1967) vystudoval Vysokou školu báňskou – technickou univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu, obor Ekonomika podniku. Působil v České pojišťovně na pozicích vedoucí odboru obchodu, ředitel underwritingu velkých podniků, za PPF člen představenstva Optimit Odry. Od roku 2005 obchodní ředitel ve společnosti SATUM CZECH. SATUM CZECH s.r.o. je jednou z předních makléřských pojišťovacích společností v České republice. Vznikla v roce 1997, rychle a progresivně zaujala významné postavení na českém a posléze i slovenském trhu. Na území ČR má společnost SATUM CZECH s.r.o. své sídlo v Ostravě a další zastoupení v Praze, Brně a v Pardubicích. Na Slovensku má sídlo společnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. v Bratislavě.