Kolaps úřadu už v lednu. Pokud přijde, nedostanete dávky

- Aktuality autor: Jan Pastor

Žádný kolaps výplaty dávek od ledna nehrozí, tvrdí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Systém není připraven, takže zhroucení systému hrozí, tvrdí odborníci z praxe.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

„Likvidace fungujícího sociálního systému může vést ke kolapsu," šíří se českým odborně-sociálním, kuloárním éterem. Převod sociální agendy z obcí na úřady práce není připraven ani propracován, ani otestován. Nad řadou lidí, kteří pobírají dávky, visí otazníky, zda se na počátku roku 2012 dočkají svých peněz včas, nebo budou muset řešit problémy s opožděnými nájmy, telefony a dalšími službami. Náprava by mohla být drahá a hlavně vleklá.

Kraje se ptají, ministerstvo kličkuje

Jedno centralizované výplatní místo pro všechny sociální dávky v lokalitě zní sice velmi efektivně, ale jak se zdá, mají kraje docela jinou představu o tom, co je to efektivní.

Ve svém otevřeném dopise ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi (TOP09) se Sociální komise Asociace krajů ČR domáhá už od února informací, protože hejtmani nevědí:

  1. Jaké budou ekonomické náklady takové reformy?

  2. Jaký dopad bude mít převod agend sociálních odborů z obcí a krajů na úřady práce na zaměstnanost?

  3. Jaký dopad bude mít tento krok na dostupnost pro občany?

  4. Jak tyto záměry Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) korespondují s dosud platným zákonem, který stanovuje rok 2012 jako rok přechodu dotačního řízení v oblasti sociálních služeb na kraje?

  5. Je tento krok v souladu se záměrem reformy veřejné správy z roku 2002 - přiblížit veřejnou správu občanům? Není pokusem o další centralizaci státní moci?

Těch dotazů postupně přibývá. A zdá se, že ani legislativa zřejmě příliš nespěchá, aby dodala nezbytná prováděcí nařízení. Chybí i software, který by zabezpečil řádné a včasné výplaty sociálních dávek.

Odborníci jsou na infarkt. Systém není připraven, natož otestován

„Nikdo se lidí z praxe neptá, zda to může a bude fungovat tak, jak to páni od zeleného stolu vymysleli. Nebude!" říká ostře jedna ze stovek pracovnic úřadu práce, která jen shrnula do jedné věty vše, co říkají ostatní oslovení.

„Kolaps je více než pravděpodobný," shrnuje jeden z odborníků hlasy, které zaznívají ze všech odborných kruhů, jichž se ParlamentníListy.cz dotázaly. Nikdo však nechtěl být jmenován, protože všichni se obávají o svou práci.

Mají k tomu důvod? Ministr Jaromír Drábek chce v rámci „úspor" snížit výdaje i na zaměstnance a škrtat se má i v řadách zaměstnanců úřadů práce. Což v kombinaci se zaváděním nového systému je podle některých dotázaných odborníků doslova smrtonosná past.

Na software nebylo vypsáno výběrové řízení? Vše je v souladu se zákonem, tvrdí ministerstvo

Většina dotázané odborné veřejnosti, která v této sféře působí, je přesvědčena, že může jít také o přípravu na uvolnění prostoru pro privatizaci. Upozorňují navíc na to, že nebylo ani vypsáno výběrové řízení na tolik potřebný software pro radikálně změněný systém výplat.

„MPSV - stejně jako řada dalších resortů - již historicky přistoupilo k rámcové smlouvě státu s dodavatelem ICT řešení," odpověděla ParlamentnímListům.cz mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Nyní podle ní ministerstvo pouze naplňuje již dříve (dokonce již před současným vedením resortu) uzavřené smluvní závazky. „Vše je plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách," ujišťuje mluvčí.

Více čtěte na Parlamentní Listy.cz

Tagy: dávky mpsv

Zdroje: ČTK