Klaus podepsal novelu, zpřísňující pravidla pro tendry

- Aktuality autor: red

Zpřísnění dohledu nad zadáváním veřejných zakázek zavádí novela, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Václav Klaus. Informoval o tom mluvčí hlavy státu Radim Ochvat.

Novinkou je také to, že bude-li veřejný zadavatel vypisovat soutěž na nákup aut, bude muset zohledňovat jejich ekologické parametry.

Podle novely nebudou muset zadavatelé veřejných zakázek zveřejňovat na internetu všechny informace týkající se výběrového řízení. Tuto povinnost navrhli odstranit senátoři; podle nich bylo toto ustanovení vágní, chybně formulované a nelze ho v praxi použít. Zadavatel by se prý mohl například dostat do kolize se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Ze tří na pět dnů prodlužuje novela lhůtu, v níž musí zadavatel rozeslat uchazečům protokol o konečném výsledku hodnocení. Tam, kde to bude umožňovat povaha dokumentů, se budou tyto dokumenty doručovat do datových schránek. V zákoně naopak zůstala povinnost uchazečů o zakázky předkládat informace o jejich vlastnické struktuře tak, aby bylo jasné, kdo za nimi stojí. 

Zákon také přináší změnu při nákupu aut: pokud bude veřejný zadavatel vypisovat soutěž na nákup motorových vozidel, bude muset zohledňovat jejich ekologické parametry.

Kvalifikace se bude prokazovat pouze kopiemi, následně před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat po vítězi originály dokladů. V rámci zjednodušení se má změnit také doručování. Nově má být vázáno na odeslání, nikoli na doručení písemností.

Tagy: zakázky mluvčí

Zdroje: ČTK