Dnes je čtvrtek 19. května 2022., Svátek má Ivo
Počasí dnes 25°C Skoro jasno

Když vám dovolená nepřinese radost

Když vám dovolená nepřinese radost
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od dovolené každý očekává, že si odpočne, načerpá nové síly a že si ji prostě celkově užije. Co když ale neprobíhá všechno podle vašich představ? Více se dozvíte v našem článku.

Převzato ze serveru Finance.cz

V předchozím článku s názvem Letošní dovolená bude dražší jste se dozvěděli jak je to letošními cenami dovolených a za jakých okolností vám může cestovní kancelář zvýšit cenu zájezdu, třebaže tento je již plně uhrazen. Přečtěte si tentokrát, jak se vypořádat s pokaženou dovolenou a kdy si vybrat váš konkrétní zájezd. Kdy se vyplatí koupit zájezd? Nabízí se otázka, zda je výhodnější zájezd pořídit s předstihem již začátkem roku nebo naopak vyčkat na často velice výhodné nabídky zájezdů na poslední chvíli – tzv. last minute. Obecně má obojí své nesporné výhody. Pokud si zájezd koupíte v první chvíli (first minute), můžete zpravidla počítat s výhodnější cenou než později a navíc čerpat ještě třeba slevu za včasný nákup apod. V případě last minute se cestovní kancelář snaží naplnit zbývající kapacitu zájezdu většinou několik dní před zahájením zájezdu, a proto cena padá také hodně dolů. Vše záleží na aktuálním kurzu koruny, který bude v létě. Dá se říci, že pokud se bude česká měna držet stávajícího trendu a dále posilovat, následkem budou dražší zájezdy na last minute. Pokud tedy koruna bude posilovat jako doposud, jednoznačně se vyplatí pořídit zájezd co nejdříve. Lze nahradit ztrátu radosti z dovolené? Ztráta radosti z dovolené a její kompenzace je jednou z novinek, která je obsahem návrhu nového občanského zákoníku. Jedná se o povinnost cestovních kanceláří nahradit klientům jejich případnou zkaženou radost ze zájezdu. V návrhu nového občanského zákoníku je doslova uvedeno, že „při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel cestujícímu vedle škody na majetku také újmu ze ztráty radosti z dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen“. V současnosti odpovídají cestovní kanceláře za jimi poskytované služby dle cestovní smlouvy. Jestliže nejsou služby poskytovány tak jak byly sjednány ve smlouvě, může se klient cestovní kanceláře domáhat odškodnění. Výši odškodnění adekvátní k určitému specifickému nedostatku český právní řád neřeší. Pokud se cestovní kancelář tedy s klientem neshodne na odpovídající náhradě, zbývá klientovi své nároky uplatňovat u soudu. Frankfurtská tabulka slev Zatímco v Česku klient cestovní kanceláře zatím nikdy neví jak bude případně odškodněn, v Německu si s tímto problémem poradili docela dobře. Pokud německý turista shledá, že průběh zájezdu nebyl takový, jak bylo ujednáno ve smlouvě, tzv. Frankfurtská tabulka slev jasně udává výčet možných nedostatků a ke každému z nich určenou slevu z ceny zájezdu. Jsou zde např. slevy za nedostatky ve vybavení pokoje, slevy za ztrátu času při nutném stěhování, slevy za nedostatky ve stravování a mnohé další. Přesto v České republice se v tomto ohledu objevila první vlaštovka. Cestovní kancelář Fischer přišla s přesně definovanými pravidly reklamačního procesu, které definuje její ITQ Kodex, který je jakousi obdobou Frankfurtské tabulky slev. ITQ Kodex zahrnuje více než 50 položek, které konkrétně stanovují výši reklamační náhrady v procentech z ceny zájezdu u každé jednotlivé služby, kterou cestovní kancelář nabízí. Jak reklamovat poskytnuté služby? Pokud tedy se stane, že slíbené ubytování či jiné služby, které jsou součástí zájezdu, neodpovídají těm dohodnutým, je důležité ve vašem zájmu dané nedostatky reklamovat. Je nutné postupovat podle reklamačního řádu, popř. příslušné pasáže smluvních podmínek cestovní kanceláře. Na místě pobytu je třeba při zjištění nedostatku kontaktovat ihned delegáta cestovní kanceláře (u zájezdů, kde není tato služba zajištěna – poskytovatele služby), oznámit mu zjištěný nedostatek vůči podmínkám sjednaným ve smlouvě a žádat jej o nápravu.Pokud se nepodaří nedostatek odstranit ani není poskytnuto adekvátní náhradní plnění, má delegát/zástupce poskytovatele služby s vámi sepsat reklamační protokol, který je samozřejmě zapotřebí mít při vyřizování reklamace s příslušnou cestovní kanceláří. Obecně má klient dle možnost uplatnit své právo u cestovní kanceláře nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká. Pokud byl zájezd zakoupen prostřednictvím cestovní agentury, je možné podat reklamaci i prostřednictvím tohoto prodejce. Obě varianty jsou ze zákona rovnocenné, ale rychlejší je kontaktovat přímo cestovní kancelář (organizátora), se kterou jste uzavřeli cestovní smlouvu. Cestovní kancelář má na vyřízení reklamace nejdéle 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.