Každá třetí Japonka by chtěla zůstat v domácnosti

- Aktuality autor: Sebastian Kantor

Každá třetí svobodná Japonka by byla docela svolná po sňatku zůstat v domácnosti. Ale jen každý pátý japonský mládenec by si přál, aby jeho choť nechodila do práce. Tyto poznatky vyplývají z průzkumu, pořízeného pro ministerstvo zdravotnictví. 

Japonky (ilustrační fotografie)

Japonky (ilustrační fotografie),zdroj: Isifa.com

Zevrubné šetření podle agentury AFP ukázalo, že tradiční schéma "žena v domácnosti - muž v zaměstnání" zůstává dosti silně zakořeněné přinejmenším v myšlení mladých Japonek. 

Roli "ženy v domácnosti" by si vybralo 34,2 procenta dotázaných z řad neprovdaných Japonek ve věku mezi 15 až 39 lety, dalších 38 procent by zvolilo něco jiného a zbytek neměl jasno. 

Naopak jen pětina dotázaných Japonců by si přála vidět svou ženu doma, polovička neměla předem daný názor a 30 procent by dalo přednost tomu, aby manželka měla zaměstnání. 

Na otázku, proč by manželky měly raději zůstávat doma, 61 procent dotázaných mužů a žen usoudilo, že manželky jsou dostatečně vytíženy chodem domácnosti a výchovou dětí. Podle 29 procent je úlohou ženy pečovat o manžela, aby mohl pořádně pracovat. Pětině jako důvod postačí, že muž dost vydělává. 

Tolerantnější postoj mužů k zaměstnanosti manželek zřejmě souvisí se skutečností, že výdělky mladých Japonců nestačí k tomu, aby jen z mužova platu šla utáhnout celá domácnost. Mladé Japonky zase nehoří z práce nadšením nejspíše proto, že v podnicích zpravidla zastávají jen role podřízených. A i ty, které se dokážou profesně prosadit, se s kariérou loučí při narození dítěte, vzhledem ke společenskému tlaku na matky i nedostatku jeslí a školek. 

Tagy: Japonsko

Zdroje: ČTK