Kalvoda: Soudy potvrdily, že spor skončil. Jinak by majetek ČR nezabavily

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Rozhodnutí zahraničních soudů podle společnosti Diag Human potvrzují, že rozhodčí nález se srpna 2008, podle něhož musí ČR společnost odškodnit za zmařený obchod s krevní plazmou, je pravomocný a konečný. Stanovisko firmy tlumočil právník Jan Kalvoda.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

V opačném případě by totiž vídeňský a pařížský soud nemohly rozhodnout o vykonatelnosti nálezu. Firma to sdělila prostřednictvím právního zástupce Jana Kalvody. Stát naopak nález za pravomocný nepovažuje a tvrdí, že arbitráž stále pokračuje. 

Sociální demokraté minulý týden oznámili, že budou chtít, aby premiér Petr Nečas (ODS) na úterní schůzi sněmovny vysvětlil postup České republiky v celé kauze. Z rozporných vyjádření ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který je v USA, a jeho úřadu podle nich není jasné, zda ČR arbitráž vyhrála, nebo prohrála. 

Vzhledem k tomu, že Česká republika právní moc nálezu neuznává, společnost začala s vymáháním českého majetku u zahraničních soudů. Kalvoda již dříve avizoval, že bude nárokovat více než desetimiliardovou pohledávku v dalších zemích vázaných newyorskou úmluvou o vzájemné vykonatelnosti rozhodčích nálezů. Zatím nepravomocně uspěl v Rakousku a ve Francii. V pondělí řekl, že v obou případech běží Česku čtyřtýdenní lhůta pro podání námitek. 

Exekuce majetku ČR hrozí i ve Francii

V souvislosti se záměrem ČSSD společnost rozeslala poslancům dopis, v němž je informuje o sporu i svém stanovisku. "Rozhodnutí dvou evropských soudů uznala konečný rozhodčí nález z roku 2008 za vykonatelný a nařídila jeho výkon. Předpokladem těchto dvou rozhodnutí je, že oba soudy shledaly nález pravomocným. Stalo se tak proto, že opravný prostředek proti nálezu vzala žalující strana zpět a žalovaná Česká republika jej podala v rozporu se zákonem, tedy vadně a bez právních účinků," stojí v dokumentu.

V Rakousku už byla zabavena tři umělecká díla zapůjčená Českou republikou na výstavu do Vídně. Obrazy Emila Filly a Vincence Beneše a plastika Otto Gutfreunda skončily v depozitním skladu soudu, kde zůstanou, než soudce rozhodne o výsledku sporu. Ve Francii zase hrozí exekuce budovy Českého centra v Paříži. "Smyslem té věci není zabavit obraz, ale (...) dostat rozhodnutí o vykonatelnosti nálezu do jurisdikce nezávislých, tedy cizích soudů," uvedl Kalvoda. 

Společnost v dopise poslancům shrnuje, že spor Česka s Diag Human trvá více než 16 let. "Postupně čtyři rozhodčí výroky shodně potvrdily nárok Diag Human na náhradu škody za protiprávní postup státu. Rozhodnutí o oprávněnosti nároku žalobce je pravomocné, nezvratné a závazné již od roku 1998. Rozhodčí výroky konstatují trvalé zdržování a obstrukce ze strany zástupců státu, stejně jako případy jejich protiprávního jednání a dokonce vyhrožování rozhodcům. Díky protahování sporu a narůstání úroků vzrostla hodnota sporu - a tím i nárok vůči veřejným rozpočtům - více než osmdesátkrát, na dnešních více než deset miliard čtyři sta milionů korun," uvedla společnost.

Tagy: exekuce soudy

Zdroje: ČTK