Jednání vysokých škol s Dobešem zkrachovalo

- Aktuality autor: Jan Pastor

Dnešní jednání ministra školství Josefa Dobeše (VV) s předsedy akademických senátů českých veřejných vysokých škol skončilo krachem. Vysoké školy chtějí, aby Dobeš nejdříve stáhl připravované reformní zákony, ten to ale odmítá. Řekli po skončení jednání Dobeš a zástupci vysokých škol. Předsedy akademických senátů přišly před ministerstvo podpořit asi tři desítky studentů.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

"My jsme si přišli vyslechnout od pana ministra informaci, že oba ty věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům stáhl z jednání ve vládě, ale bohužel on nám tuto informaci nepodal," řekl předseda akademického senátu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) Petr Konvalinka.

Dobeš řekl, že při jednání měli členové delegace řadu dotazů a že chtěli diskutovat, ale Konvalinka je na závěr přerušil a oznámil, že pokud ministerstvo nestáhne oba věcné záměry, tak není o čem diskutovat.

Školné a akademicé svobody

Předsedové senátů se ještě před setkáním s Dobešem sešli na ČVUT, kde se shodli, že zastávají ke stažení reformních zákonů stejný názor. Představitelé senátů také chtějí, aby ministerstvo vzalo na vědomí připomínky České konference rektorů (ČKR) i Rady vysokých škol. Obě tyto instituce se postavily proti současné podobě reformy.

Krach dnešní Dobešovy schůzky podle senátora a stínového ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) dokazuje, že ministr není schopen uklidnit situaci na vysokých školách. Ještě dnes se proto chce sejít se zástupci některých VŠ, aby jim nabídl senátní setkání u kulatého stolu. ČSSD s reformou nesouhlasí a ve sporu podporuje univerzity. Sociální demokraté již dříve prohlašovali, že pokud ve volbách uspějí, školné zruší.

Dobeš vidí jako dvě hlavní třecí plochy reformy otázku školného a akademických svobod. Školné s maximální výší 10.000 korun za semestr by mělo být zavedeno v roce 2013. Návrh počítá i se systémem spoření a půjček na vzdělání, za které by bankám ručil stát. Současná podoba financování vysokoškolského studia je podle Dobeše asociální, protože na něj přispívá celá společnost z daní.

Politici se snaží ovlivňovat chod vysokých škol

K problematice správních rad Dobeš uvedl, že již nyní zastávají tato místa politici a že nový zákon má jen zpřesnit pravidla pro výběr členů. "Chceme po vzoru Rakouska pružné rady z lidí z regionů, aby měli vazbu na tu školu a nejlépe tradici, aby tam studovali," vysvětlil Dobeš záměr ministerstva.

Konvalinka připustil, že politici se již nyní snaží ovlivňovat chod vysokých škol. Obává se ale, že po schválení reformního zákona o vysokých školách bude mít třetina členů rad jmenovaných přímo ministrem jednoznačné politické zadání. "Já osobně jsem přesvědčen, že to je snaha vysoké školy řídit," prohlásil Konvalinka.

"My jsme sem přišli, protože jsme chtěli vyjádřit symbolickou podporu našim akademickým senátorům," řekl Jan Gruber z iniciativy Za svobodné vysoké školy. Podle něj nejsou věcné záměry zákonů kvalitně připraveny a vysoké školství tuto reformu nepotřebuje. Studenti, kteří před vstupem do budovy ministerstva školství rozvinuli protireformní transparent, přinesli zástupcům akademických senátů květiny s popisky Děkujeme, že bráníte akademické svobody.

Další protestní akce

Na ČVUT ve středu zasedne akademický senát, který chce k současnému vývoji přijmout příslušnou rezoluci. Pražská technika rovněž připravuje podobný akademický sněm, jaký nedávno uspořádala Univerzita Karlova. Konvalinka nevyloučil další protestní akce, pokud se vláda bude stavět k jednání dosavadním způsobem.

K reformě vysokého školství se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Loni Dobeš přišel s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, které by měla brzy projednat vláda. První upravuje fungování univerzit a školné, druhý spoření a půjčky na vzdělání. Kromě akademiků kritizovali reformu i odboráři. Podle dnešního prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů Dobeš nezodpovědně vyvolává sociální neklid.

V úterý se na ministerstvu školství kvůli chystané reformě sejdou také rektoři vysokých škol. Řada českých vysokých škol si od tohoto jednání slibuje, že se vyřeší zásadní sporné body plánované reformy.

Tagy: dobes reformy

Zdroje: ČTK