Je to bída. Slovenské děti nesportují, roste počet diabetiků i astmatiků

- Aktuality autor: Danica Klein

Většina slovenských školáků tráví svůj volný čas u počítačů nebo u televize, což u nich vede k problémům s nadváhou nebo ke zdravotním potížím, které v minulosti postihovaly spíše starší lidi.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Ministerstvo školství proto chce od školního roku 2012/2013 zvýšit na základních a středních školách počet hodin tělocviku na tři ze současných dvou hodin týdně.

Osvobozeni od pohybových aktivit

"U dětí a mládeže převládá sedavý způsob života, který přináší růst obezity a nadváhy, chybné držení těla a další zdravotní poruchy. Mnohé zdravotní problémy, které byly v minulosti typické pro lidi středního a staršího věku, se začínají objevovat už u dětí a u mládeže," uvedlo ministerstvo v materiálu, o němž by měla jednat vláda.

Podle průzkumů téměř pětina slovenských dětí váží více je podle lékařů vhodné a přibližně sedm procent je obézních. Roste počet diabetiků i astmatiků. "Počty žáků, kteří jsou osvobozeni od pohybových aktivit v důsledku různých onemocnění a poruch zdraví, se zvyšuje," upozornil úřad.

Vztah ke sportu

Zvýšit popularitu tělocviku by měla pestřejší nabídka sportů: k tradičním aktivitám má přibýt například aerobik nebo zumba. To má dětem přiblížit, že hodiny stráveně v tělocvičně vedou ke zdravému životnímu stylu. Žáci navíc na rozdíl od minulosti nebudou motivováni podávat co nejlepší sportovní výkony; hodnotit se má jejich vztah k pohybovým aktivitám.

Ministerstvo však přiznává, že na prosazení novinek je na školách málo mladých učitelů. Velká část pedagogů vystudovala v dobách, když se na mládež kladly požadavky orientované na podávání výkonů. Úřad proto zvažuje, že přístup k dětem během vyučování by měli mít nejen jejich školní učitelé, ale také odborníci z jednotlivých sportů, kteří by žáky dokázali motivovat.

Zdroje: ČTK