Jak liberální Švédsko řeší integraci imigrantů?

- Magazín autor: pal

Švédsko v poslední době zažívá neobvyklý příliv emigrantů a řeší problém s jejich začleňováním do většinové společnosti. Tato severská země zároveň patří k těm nejliberálnějším státům, a tak zde integrace probíhá spíše na základě dobrovolnosti. Při této příležitost vznikl program Švédština s dětmi, zaměřený na předškoláky, pocházející z rodin emigrantů, ale i na jejich rodiče, kteří se  učí se svými ratolestmi. 

Ilustrační snímek: Švédsko začíná s integrací imigrantů už od mateřské školy

Ilustrační snímek: Švédsko začíná s integrací imigrantů už od mateřské školy,zdroj: ThinkStock

Program založily v roce 2012 dvě matky na mateřské dovolené s cílem překonat izolaci mladých rodičů. "Když má imigrantka navštěvující jazykový kurz dítě, přestane na něj chodit a ztratí kontakt se švédštinou i společností, do níž by se ráda začlenila. Švédština s dětmi takové pouto umožňuje vytvořit," říká členka skupiny Tove Roanderová, která imigranty učí svou mateřštinu.

Nadšená šéfka programu Anna Libietisová pořádá 13 setkání týdně na stockholmských předměstích. "Tam bydlí ti, kdo jsou švédské společnosti nejvíce vzdálení, zatímco v centru bývají imigranti integrovaní," vysvětluje. 

Integrace už od mateřské školy

Devět matek s dětmi sedí v kruhu na zemi a recitují říkanku. Mnozí vyslovují některé výrazy velmi nejistě. Učí se teprve mluvit jazykem, který neovládají, ale který budou muset umět. Program nazvaný Švédština s dětmi je určen pro malé děti cizinců či Švédky na mateřské dovolené, která tu trvá 16 měsíců. 

Osmadvacetiletá Bobbie je Číňanka. Před rokem přijela do Švédska, když následovala svého manžela inženýra. Nyní se snaží vymanit se z nedobrovolné izolace. "Chodím sem od září téměř každý týden. Jsem doma sama s roční dcerkou Maggie. Pro děti to je úžasné a pro mě také. Hodně zpíváme a učíme se říkanky, to je nejlepší způsob, jak si jazyk osvojit," svěřuje se. 

Jak se poprat s rostoucím přílivem uprchlíků?

Švédsko dnes zažívá takovou imigraci, jako ještě ve svých dějinách nepoznalo, zejména proto, že se běžencům otevírá. Příliv imigrantů je v této zemi jeden z nejvyšších v Evropě. Politika integrace ve Švédsku se děje na dobrovolném základě. Pořádají se tu zdarma jazykové kurzy, imigrantům nabízejí zaměstnání pracovní agentury a národní i místní úřady.

Nově příchozí však často zůstávají odkázáni na společnost svých krajanů. V této dlouho velmi homogenní zemi se dveře k sousedům neotevírají snadno. A po narození dítěte se rodiče cizinci ocitají ještě více vyřazeni ze společnosti, bez kontaktu s ostatními lidmi.  Proto se objevuje stále více soukromých iniciativ s cílem prolomit ledy v době, kdy v zemi boduje extrémní pravice: Švédští demokraté se v zářijových parlamentních volbách stali třetí nejsilnější stranou v zemi. 

 

 

Tagy: Švédsko imigrace výuka jazyků zahraniční

Zdroje: ČTK