Jak Česko přichází o lékaře: Víc než čtvrtina mediků chce po studiu utéct do zahraničí

AKTUALIZOVÁNO (aktualizováno: 22. 2. 2017 14:13) - Aktuality autor: roj

O odchodu do zahraničí po dokončení uvažuje více než čtvrtina studentů medicíny. Nejčastěji mají namířeno o Německa, které jim může nabídnout lepší platové podmínky. Vyplývá to z průzkumu mezi 1207 studenty českých lékařských fakult.

Studium medicíny patří mezi nejnáročnější vůbec. Medici pak zákonitě chtějí jít tam, kde jim vynaložené úsilí zúročí také finančně. Ilustrační snímek

Studium medicíny patří mezi nejnáročnější vůbec. Medici pak zákonitě chtějí jít tam, kde jim vynaložené úsilí zúročí také finančně. Ilustrační snímek,zdroj: ThinkStock

Podle proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Davida Marxe jsou procenta studentů, kteří odcházejí do zahraničí, v posledních letech zhruba stejná. Podle něj ne všichni z oněch 27 procent, kteří odchod zvažují, nakonec odejdou.

"Stabilně nám z ročníku deset až 13 procent studentů odchází, a to zejména do Německa," uvedl Marx. Část z nich se podle něj zhruba po šesti sedmi letech vrací, když chtějí zapsat děti do českých škol.

Obecně je podle Marxe dobře, když student po ukončení školy odchází do zahraničí na zkušenou. "Není ale dobře, odchází-li tam proto, že se obává toho, že český systém specializačního vzdělávání mu neumožní uživatelsky přátelské získání specializace včas. A to bohužel, a průzkum to také ukázal, je zdroj obav pro ty, kteří odcházejí," poznamenal Marx.

Z průzkumu totiž vyplynuly nejčastější důvody, proč by studenti odmítli nabídku zaměstnání. Medikům by především vadily nevyhovující podmínky pro předatestační a specializační přípravu či nemožnost kariérního nebo platového růstu.

"U studentů často převládá nejistota, protože tu zatím není žádné nařízení, které by zabraňovalo umělému prodlužování předatestační přípravy," komentoval výsledky šéf Asociace studentů medicíny Jakub Šimka. Podle něj také studentům chybí informace o možných budoucích výdělcích v Česku, protože mzdy lékařů jsou často uváděny i s příplatky a odměnou za přesčasovou práci.

Ze studentů, kteří podle průzkumu chtějí vycestovat, plánuje více než polovina (57 procent) strávit v cizině více než šest let.

Nejčastěji medici plánují odejít do Německa (39 procent), Rakouska (11 procent), Švýcarska (osm procent) nebo Velké Británie (sedm procent). Pracovat by chtěli především v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie a dětské lékařství.

Do průzkumu se zapojili studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků lékařských fakult. Dvě třetiny respondentů byly ženy. Asi 82 procent studentů mělo české občanství, dalších zhruba 18 procent bylo ze Slovenska.

Při zahrnutí zahraničních studentů vyplynulo, že do zahraničí chce jít pracovat téměř třetina. Tento údaj ale může být ovlivněn tím, že zahraniční studenti se chtějí vrátit do své domovské země.

Průzkum mezi mediky, který uspořádala organizace HealthCare Institut, se uskutečnil i loni, tehdy záměr pracovat v cizině vyjádřilo 28 procent studentů lékařských fakult. Loni ale dotazník zodpovědělo méně studentů, a to 435.

Tagy: Česko domácí české zdravotnictví medici a lékaři

Zdroje: ČTK