Izraelští archeologové objevili pečetidlo z biblického chrámu

- Aktuality autor: Jan Pastor

Izraelští archeologové našli v Jeruzalémě hliněnou pečeť, jejíž stáří je kolem 2000 let. Podle agentur je pečetítko velikosti mince důkazem, že o rituálních praktikách se činily písemné záznamy.

Na pečetítku, jež bylo objeveno při vykopávkách ve Starém městě v blízkosti Zdi nářků, jsou v aramejštině znázorněna slova "čisté pro Boha". Napovídá to, že pečetidlo bylo používáno pro certifikaci potravin a zvířat určených pro obětní rituály, jež do chrámu přinášeli poutníci.

"Zdá se, že registrační pečeť měla označit produkty nebo předměty, jež byly přinášeny do chrámu, a bylo naprosto nutné, aby byly rituálně čisté," uvedl ve svém prohlášení o objevu Izraelský památkový úřad.

Na Chrámové hoře stojí mešita Al-Aksá

Podle badatelů je to první taková vykopaná pečeť, která poskytuje archeologický důkaz rituálních aktů v chrámu, jež popisují starověké texty; například právní písemnost zvaná Mišna, která se o pečetidlech také zmiňuje. Pečetítko pochází z období mezi 1. stoletím před naším letopočtem a rokem 70, kdy Římané zbořili druhý z chrámů v Jeruzalémě. Zeď nářků na Chrámové hoře je zbytkem tohoto chrámu a je fakticky nejposvátnějším místem judaismu.

Předmětů spojených s jedním z obou biblických chrámů bylo objeveno jen velmi málo. Důvodem je mimo jiné to, že na Chrámové hoře stojí mešita Al-Aksá a jakékoliv vykopávky jsou velmi citlivou záležitostí jak z náboženského, tak politického hlediska.

Tagy: Jeruzalém Izrael

Zdroje: ČTK