Hašek: Sociální stát 20. století potřebuje revizi, je neudržitelný

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Kandidát na předsedu ČSSD, jihomoravský hejtman Michal Hašek, v odpovědích na deset otázek levicových intelektuálů zdůraznil, že financování sociálního státu není dlouhodobě udržitelné. Forma sociálního státu 20. století je minulostí a potřebuje revizi.

Hašek ale zdůraznil, že tato revize nesmí snižovat kvalitu a dostupnost veřejných služeb. 

Haškův rival, úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, naopak soudí, že model sociálních státu 20. století zásadní hodnotovou revizi nevyžaduje. Sobotka i Hašek se pak shodně obávají "pravicové a neoliberální demontáže" sociálního státu. 

"Soumrak demokracie"

Rozklad sociálního státu i evropského způsobu života se děje podle Haška s takovou rychlostí a důsledností, že některé škody mohou být až nenapravitelné. Sobotka v této souvislosti píše o "soumraku demokracie". 

Hašek píše o návratu ke kořenům sociální demokracie, kterou považuje za jedinou politickou sílu schopnou formulovat a prosazovat dnes podle něj vysmívané hodnoty, jako jsou "mezilidská sounáležitost, sociální spravedlnost a rovné podmínky pro všechny bez ohledu na sociální kořeny". 

Mezi vyloučenými vrstvami je prý i střední třída

Neoliberální strategie v rámci globální krize podle Haška zavedla dvě ekonomiky, jednu pro profesionální, vysoce vzdělané a elitářské kruhy se silnými vazbami na sféru průmyslu, finančnictví a služeb z Prahy a v menší míře z ostatních velkých měst České republiky, jejichž výdělky dál rostou bez ohledu na krizi. Druhá ekonomika se týká zbytku populace, tedy i střední třídy. 

Vyloučenými se podle Haška stává většina lidí, odhadl, že 90 procent obyvatelstva České republiky, přestože si mnozí ještě bláhově myslí, že žijí ve společnosti příležitostí pro všechny a že mají šanci se vypracovat "nahoru". Právě na tyto vyloučené vrstvy se musí sociální demokracie zaměřovat a podporovat je, uvedl Hašek.

Tagy: socialni stat

Zdroje: ČTK