Evropa kárá Česko za příliš vysoký věk učitelů

- Aktuality autor: Jakub Konečný

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v dnešní výroční zprávě ke vzdělání znovu upozorňuje na vysoký věk českých učitelů. Oceňuje však, že navzdory všeobecným škrtům v České republice rostou výdaje na školství. Česko má podle zprávy ze všech zemí OECD nejvyšší podíl populace s dokončeným středním vzděláním. Alespoň učební obor bez maturity nebo vyšší stupeň vzdělání totiž může doložit 92 procent Čechů, zatímco průměr OECD je 72 procent. 

Ve zprávě, která se týká 34 členských zemí OECD, zdůrazňuje organizace u České republiky tři skutečnosti: rostoucí podíl výdajů na vzdělání, stárnoucí učitelé a nejvyšší podíl obyvatelstva s alespoň nějakým dalším dosaženým stupněm vzdělání po povinné školní docházce. 

OECD si všímá, že Česká republika už několik let usiluje o konsolidaci rozpočtů, a přesto pokračuje ve zvyšování výdajů na vzdělání. V letech 2005 až 2010 byla ČR mezi osmi zeměmi OECD s nejvyšším nárůstem výdajů na žáka či studenta na základních a středních školách. Tyto výdaje v ČR během pěti let vzrostly o čtvrtinu, zatímco průměr OECD činil 17 procent. 

Ve vysokém školství je celkový růst výdajů v Česku druhý nejvyšší v OECD - o 40 procent, což je dvojnásobek oproti průměru. V přepočtu na studenta to však je pouhých šest procent, tedy o dvě procenta méně než průměrně v zemích OECD. 

Celkově ČR vynakládá na školství 4,7 procenta HDP, přičemž průměr OECD je 6,3 procenta. V Dánsku jde do vzdělání dokonce osm procent HDP. 

Kvůli klesajícímu počtu žáků a studentů na školách je podle OECD v Česku malá motivace zaměstnávat nové učitele. Česko je tak jednou z deseti zemí OECD, v níž je více než 40 procent učitelů ve středním vzdělávání starších 50 let. 

Česká republika je v čele zemí OECD, pokud jde o podíl dospělé populace (25-64 let) alespoň s ukončeným učebním oborem. Naopak má nejnižší podíl těch, kteří vychodili pouze základní školu, tedy zbývajících osm procent, přičemž v zemích OECD je průměr 25 procent. Učební obor nebo odbornou střední školu absolvovalo v ČR přes 70 procent populace, což je také nejvyšší podíl v zemích OECD. Druhé je Slovensko. 

Počet absolventů klesá, stav stárne

Ve sledovaném období přitom v Česku klesl počet absolventů učebních oborů o 15 procent. 

Naopak počet Čechů s vysokoškolským diplomem je podprůměrný. V České republice je jich jen 18 procent, což je 14 procent pod průměrem OECD. Zatímco ale ve věkové skupině 55-64 let činí podíl vysokoškoláků pouhých 12 procent, mezi 25-34letými je to čtvrtina. 

Ještě méně než v Česku je absolventů vysokých škol už jen v Mexiku, Portugalsku (po 17 procentech), Itálii (15) a Turecku (14). Naopak na špici je Kanada s podílem 51 procent. 

Průměrná mzda lidí s vysokoškolským vzděláním pak je podle OECD v ČR o 76 procent vyšší než průměrná mzda ostatních. V zemích OECD vydělávají vysokoškoláci v průměru o 57 procent víc než lidé bez titulu z vysoké školy nebo univerzity.

Tagy: učitelé školství

Zdroje: ČTK