Ekonomika sílí, přebytek zahraničního obchodu v červenci stoupl na 14 miliard

- Aktuality autor: Danica Klein

Zahraniční obchod skončil v červenci přebytkem 14 miliard korun, což je meziročně o 10,8 miliardy korun více. Vývoz se meziročně zvýšil o 9,3 procenta a dovoz o čtyři procenta. Červencová obchodní bilance je nepřetržitě kladná od roku 2008, nejvyšší aktivum bylo zaznamenáno letos, uvedl dnes Český statistický úřad.

Vyšší tempo růstu vývozu než dovozu je podle ČSÚ patrné již druhý měsíc. Vlivem posílení české koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na eura a na dolary než obchod vyjádřený v českých korunách.

Přebytek zahraničního obchodu se v červenci zvýšil u strojů a dopravních prostředků, a to o 8,6 miliardy korun. V kategorii průmyslového spotřebního zboží se přebytek zvýšil o 1,8 miliardy korun a v případě polotovarů a materiálů o 1,3 miliardy korun.

Naopak u minerálních paliv se schodek obchodní bilance prohloubil o 1,8 miliardy korun a v případě surovin o 0,5 miliardy korun. U potravin a živých zvířat se pasivum zmenšilo o 1,1 miliardy korun a u chemických výrobků o 0,3 miliardy korun. Přebytek obchodní bilance s nápoji a tabákem 0,2 miliardy korun zůstal na úrovni července 2010.

Zdroje: ČTK