Důvěra v domácí ekonomiku vzrostla díky podnikatelům

- Aktuality autor: Danica Klein

Celková důvěra v českou ekonomiku se v únoru meziměsíčně znovu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry byl ve srovnání s lednem vyšší o 0,8 bodu, zejména vlivem zvýšení podnikatelského indikátoru důvěry. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu a ve vybraných službách. V obchodě se snížila a ve stavebnictví zůstala neměnná, vyplývá z dnešních údajů Českého statistického úřadu.

Souhrnný indikátor podle statistiků nadále převyšuje své hodnoty z období recese 2009, i když v meziročním srovnání je nižší. Indikátor spotřebitelské důvěry se v únoru meziměsíčně mírně snížil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší.

"Ze šetření mezi spotřebiteli v únoru znovu vyplynulo, že se pro příštích 12 měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace," uvedl ČSÚ. Snížil se také podíl těch, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spořit se snížil, nadále však méně než polovina domácností uvádí, že s ohledem na svou současnou finanční situaci spoří.

Meziročně nadále nižší

V průmyslu se v únoru hodnocení současné celkové ekonomické situace znovu mírně zvýšilo, stejně jako hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky. Zásoby hotových výrobků se podle dotázaných proti lednu snížily. Očekávají pro příští tři měsíce mírné zpomalení tempa výrobní činnosti oproti mírnému zvýšení tempa zaměstnanosti.

Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou o něco vyšší než v lednu. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně zvýšila, meziročně je ale nadále nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v únoru zvýšilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se meziměsíčně nepatrně zlepšilo. Respondenti očekávají mírné zvýšení stavební činnosti a nadále pokles zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami se téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příštích tří i šest měsíců jsou vzhledem k blížící se stavební sezoně o něco vyšší než v lednu. Celkově nízká důvěra ve stavebnictví zůstala v únoru stejná a je stále nižší než před rokem.

Hodnocení poptávky

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti lednu nezměnilo. Zásoby se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příští tří měsíců jsou oproti poklesu v lednu o trochu vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se v únoru důvěra v obchodě meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je stále o něco nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v únoru hodnocení současné ekonomické situace nezměnilo. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v lednu. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně zvýšila a v meziročním srovnání je o bod vyšší.

Tagy: podnikatelé růst ekonomika domácí statistiky csu

Zdroje: ČTK