Důležité zákony musejí být ´koaličně dohodnuty´, shodly se strany

- Aktuality autor: red

Důležité zákony, jako jsou rozpočet či otázky zahraniční politiky, chtějí ODS, TOP 09 a Věci veřejné schvalovat jako "koaličně dohodnuté", kdy je musí ve vládě podpořit nejméně polovina ministrů za každou vládní stranu.

Pokud se to nezdaří, bude věc řešena v takzvané koaliční radě, tvořené předsedy vládních stran, jejich místopředsedy a šéfy parlamentních klubů. 

Když se ani tento širší koaliční orgán neshodne, mají ve druhém kole problém projednávat jen předsedové stran, každý se svými dvěma spolupracovníky, v takzvaném formátu K9. Plyne to z návrhu principů koaliční spolupráce, který tvoří závěr připravované koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a Věcmi veřejnými. Jeho definitivní podobu má K9 odsouhlasit v pátek odpoledne. 

Smluvní strany se v návrhu dokumentu také zavazují, že při hlasováních o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě budou po celé volební období v Poslanecké sněmovně postupovat "jednotně a v plném počtu svých poslanců". Ustanovení reaguje na osud předcházející vlády ODS, kdy nakonec pro její svržení hlasovali i poslanci zvolení za koaliční strany. 

Součástí návrhu dohody je i odstavec, že zákon o rozpočtu, zákony o daních a poplatcích, s výrazným dopadem do rozpočtu, zásadní rozhodnutí o zahraniční a obranné politice a také návrhy, které za zásadní označí jedna z koaličních stran, musí být ve vládě schváleny jako "koaličně dohodnuté", tedy nejméně polovinou ministrů z každé koaliční strany. Pokud se to nezdaří, bude muset být věc posouzena v dohadovacím nebo smírčím řízení, které v první fázi připadá právě na koaliční radu. 

Koaliční rada je jedním z mezistranických orgánů, na jejichž vzniku se shodli straničtí vyjednavači. Scházet se má nejméně dvakrát ročně i v případě, že mezi stranami nebude žádný spor. Na těchto jednáních budou posuzovány dlouhodobé úkoly, plnění koaliční smlouvy, její možné změny a "perspektivy společného vládnutí". 

Nejširším koaličním orgánem bude schůzka ve formátu K118, tedy společné jednání všech poslanců tří stran vznikající vlády. Svoláno bude na požádání kterékoliv ze stran, zpravidla před důležitým hlasováním ve sněmovně. 

Na úrovni sněmovny bude také existovat formát koaličního jednání označovaný jako K6, tedy schůzka předsedů poslaneckých klubů stran a jednoho dalšího zástupce za každou z nich. Takové setkání by se mělo konat každý týden, kdy jednají výbory či plénum sněmovny a řešit aktuální otázky související s programem schůze či volbami do sněmovních i neparlamentních orgánů. 

Za více než měsíc jednání o koaliční vládě je v návrhu koaliční smlouvy formalizovaná schůzka K9 už vlastně tradiční. Podle textu by se měli lídři stran, každý s dvoučlenným doprovodem, i nadále setkávat zpravidla jednou za 14 dní. Nadále by měla K9 řešit střednědobé úkoly a monitorovat plnění koaliční smlouvy. Schůzka ve formátu K3 znamená setkání předsedů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, o které požádá kterýkoliv z nich k řešení aktuálních a operačních záležitostí.

Zdroje: ČTK