CVVM: S činností vlády je spokojená zhruba čtvrtina občanů

- Aktuality autor: red

S činností vlády premiéra Petra Nečase je spokojena zhruba čtvrtina, 26 procent, dotázaných, naopak dvě třetiny, 66 procent, hodnotí práci koaliční vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných (VV) jako špatnou.

Předseda vlády je na tom trochu lépe - 33 procent dotázaných hodnotí Nečase kladně, 56 procent záporně a 11 procent na něj nemá vyhraněný názor. Vyplývá to z dnes zveřejněného únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ve vztahu k současné vládě převládá ve všech sledovaných aspektech nespokojenost nad spokojeností. Nejvyšší míra nespokojenosti je v případě personálního složení vlády, které se nelíbí téměř třem čtvrtinám občanů, 71 procentům. Spokojena s ním je téměř pětina dotázaných, 19 procent.

Nejúspěšnější byla úřednická vláda

Dvě třetiny občanů, 66 procent, jsou nespokojeny s komunikací vlády s veřejností. Spokojeno s tímto aspektem je jen 25 procent respondentů. Ani program vlády nevnímají občané kladně - 51 procent dotázaných ho hodnotí jako špatný, naopak 35 procent jej vidí jako dobrý.

Průzkum také ukázal, jak lidé vnímají program současné vlády v porovnání s programy vlád minulých. Nejvíce spokojených, 56 procent, si získal program "úřednické" vlády Jana Fischera v průzkumu z ledna 2010. Na opačném pólu se nachází kabinet Mirka Topolánka, s jehož programem byla v únoru 2007 spokojena jen třetina, 30 procent, dotázaných.

S činností vlády je to podobné - nejvíce spokojených respondentů, 66 procent, měl kabinet Jana Fischera. Naopak s prací vlády Vladimíra Špidly v lednu 2004 bylo spokojeno jen 20 procent dotázaných. Celkově patří v historickém srovnání současná vláda k těm hůře hodnoceným.

Nespokojenost panuje i v hodnocení opozice

Nespokojenost nad spokojeností převažuje také u hodnocení opozice v Poslanecké sněmovně. Její působení hodnotí záporně 48 procent respondentů, naopak 30 procent dotázaných se k činnosti opozice vyjadřuje kladně.

Průzkumu CVVM se v první polovině února zúčastnilo 1069 obyvatel ČR starších 15 let.

Tagy: Vláda pruzkum CVVM

Zdroje: ČTK