Čtvrtmiliarda vyhozená eurooknem. Sebepropagace EU na Čechy nezbrala

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Kdekdo obviňuje Evropskou unii ze zbytečného plýtvání a utrácení peněz za nesmysly. Unie proto ve snaze zviditelnit svoje projekty z evropských fondů zaplatila v letech 2008 až 2015 čtvrt miliardy korun na jejich propagaci. Jenže průzkum Nejvyššího kontrolního úřadu zjistil, že ani jeden ze čtyř programů nepřinesl očekávané výsledky a v důsledku neměl žádný dopad na zvýšení povědomí občanů o EU, eurofondech nebo operačních programech.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek,zdroj: ThinkStock

Kontroloři se zaměřili na mediální a propagační projekty a kampaně za téměř 250 milionů korun financované prostřednictvím čtyř operačních programů v letech 2008 až 2015.

To, že se povědomí o Evropské unii, operačních programech i konkrétních podpořených projektech nezvýšilo, vyplývá podle NKÚ z průzkumů a hodnoticích zpráv o dopadu těchto aktivit. "Řadu z nich si nechala zpracovat sama kontrolovaná ministerstva," uvedli kontroloři.

Například z několika průzkumů z prosince 2013 vyplývá, že povědomí o existenci fondů zůstávalo od roku 2011 na stejné úrovni. V roce 2011 a o dva roky později vědělo o fondech EU 74 procent obyvatel ČR. V případě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace povědomí kleslo.

Proti roku 2011 si v roce 2013 také méně lidí myslelo, že informace o evropských fondech jsou jasné, srozumitelné, konkrétní a přesné. "A to navzdory tomu, že se do propagace investovalo tolik peněz," poznamenal NKÚ.

Ministerstvo školství na svém webu uvedlo, že se povědomí lidí o dotačních programech výrazně zvýšilo. "U široké veřejnosti se míra podpořené znalosti OP ke konci programového období (únor 2014 - říjen 2015) více než zdvojnásobila," sdělil úřad.

Ministryně školství Kateřina Valachová novinářům řekla, že výsledek kontroly vnímá jako vztyčený prst. Podotkla, že NKÚ se věnoval projektům, které vedli její předchůdci. Nyní má ministerstvo jedinou smlouvu na propagaci a průběžně kontroluje, jaké jsou výsledky.

Nově do zvyšování povědomí o evropských dotacích Valachová zapojila státní úředníky, kteří například natáčejí videa s radami, jak peníze čerpat.

 

Ukázky ze spotu z roku 2008 (nahoře) a z letošní reklamy propagující nové programovací období 2016-2020 (dole)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy upozornil, že jeho výdaje na komunikaci a publicitu ve výši 19 milionů korun za celé dotační období jsou jen zlomkem částek, které měly na propagaci fondů ministerstva.

"Zpráva NKÚ hodnotí naše aktivity také jako hospodárné a efektivní," sdělil úřad a zmínil přesun volných peněz z propagace na podporu jiných projektů. S odkazem na vlastní průzkum úřad uvedl, že o Regionálním operačním programu Střední Čechy ví 38 procent dotazovaných, což je oproti minulým létům nárůst o 13 procentních bodů.

Televizní spoty z 138 milionů korun bez informací

Z kontrolovaných peněz vynaložených na publicitu se nejvíce utratilo za televizní a rozhlasové spoty, které propagovaly projekty financované z kontrolovaných evropských fondů.

Tyto spoty za 138 milionů korun ale podle NKÚ neobsahovaly žádné informace o tom, kolik se za úspěšné projekty zaplatilo. Často chyběly také informace o tom, že úspěšné projekty spolufinancovala ČR ze svého rozpočtu. Ministerstvo školství reagovalo na tyto výtky tím, že podrobné informace byly k dispozici na webu.

V případě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vysílaly televize a rádia většinu spotů až těsně před ukončením operačního programu, což evokuje spíše potřebu vyčerpat evropské peníze než průběžně informovat o jejich přínosech, upozornil NKÚ.

Podle ministerstva školství ale nebylo možné vzhledem ke specifikům operačního programu provést kampaň dříve.

Nedostatky kontroloři našli i při přípravě mediálních kampaní. Při schvalování konkrétních projektů kontrolovaná ministerstva ani regionální rada nehodnotily, jestli jsou rozpočty na mediální kampaně a další projekty přiměřené.

V řadě případů kontrolnímu úřadu ani nevysvětlily, jak v projektech stanovily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. "To je přitom důležité už jen proto, aby bylo možné vyhodnotit, jestli i ta nejlevnější nabídka není ve skutečnosti předražená," uvedl NKÚ.

Tagy: Česko NKÚ domácí Evropská unie evropské fondy

Zdroje: ČTK