Česku hrozí pokuty až za sedm miliard. Čelí rekordnímu počtu arbitráží

- Aktuality autor: mba

Čeští i zahraniční podnikatelé vedou aktuálně s Českou republikou rekordních dvanáct mezinárodních arbitráží. Sedm z nich souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesuje sedm miliard korun.

Stálý arbitrážní soud v Haagu (ilustrační foto)

Stálý arbitrážní soud v Haagu (ilustrační foto),zdroj: Permanent Court of Arbitration

Do seznamu českých arbitrážních žalob přibyly nejnověji dvě zářijová podání. První z nich má na svědomí britská společnost WNC Factoring, která žaluje stát na základě údajné škody vzniklé v souvislosti s privatizací společnosti Škodaexport. Na konci letošního září pak zahájily arbitráž proti státu kyperské firmy senátora Iva Valenty ovládající sázkový holding Synot. Firmy požadují odškodné zhruba jednu miliardu korun za ušlý zisk. Synotu a dalším podnikům v oblasti hazardu vadí rušení povolení k provozování videoloterijních terminálů.

Britští občané I. Busta a J. Busta a společnost Anglia Auto Accessories vedou proti České republice dvě arbitráže, jejichž předmětem je údajně protiprávní jednání policie a soudů vůči investici žalobců. Britská společnost A11Y žaluje stát na základě jednání zaměstnanců Úřadu práce, které mělo údajně poškodit podnikání žalobce v oblasti prodeje pomůcek zrakově postiženým osobám.

Dosud bylo podle údajů MF proti České republice ukončeno 20 arbitráží. Celkem 14 z nich skončilo pro stát úspěšně, tři spory byly ukončeny narovnáním a tři arbitráže ČR prohrála. Nejnákladnější arbitráží byl pro Česko spor se CME ohledně znehodnocení investice do televize Nova. Stát v roce 2003 musel firmě zaplatit 10,6 miliardy Kč.

Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly. V roce 2009 v létě začal stát vypovídat dvoustranné dohody se státy Evropské unie. Arbitrážní řízení je sice rychlejší a efektivnější než projednání u soudu, stojí ale mnohem více peněz.

Přehled arbitráží vedených proti ČR

Jméno žalobce Datum zahájení Předmět žaloby Žalovaná částka
 Antaris Solar, Michal Göde  8.5.2013 Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie       cca 3 mld. Kč 
 Voltaic Network  8.5.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 Photovoltaik Knopf Betriebs  8.5.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 I.C.W. Europe Investments  8.5.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 WA Investments - Europa Nova  8.5.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.a.r.l.  8.5.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG  27.6.2013  Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 Anglia Auto Accessories Limited  22.12.2014  Údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  cca 40 mil. Kč
 I. P. Busta a J. P. Busta  22.12.2014  Údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku  cca 177 mil. Kč
 A11Y Ltd  13.10.2014  Údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené  cca 565 mil. Kč
 WNC Factoring Ltd.  26.9.2014  Údajné pochybení České republiky-Ministertsva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  cca 90 mil. USD
 WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited  25.9.2015  Rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů  cca 1 mld. Kč

Tagy: domácí Ministerstvo financí ČR kauza fotovoltaiky česká ekonomika mezinárodní arbitráže

Zdroje: ČTK