Češi stále důvěřují NATO a považují alianci za potřebnou

- Aktuality autor: Nikola Velvarská

Tři pětiny Čechů jsou stále spokojeni s členstvím ČR v NATO a považují Severoatlantickou alianci za potřebnou. Vyplývá to z výsledků dvou lednových průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Důvěra obyvatel České republiky v NATO se v posledních letech nijak výrazně nezměnila. Většina lidí také míní, že je nutné bránit suverenitu státu, ale v konfliktu by rozhodovaly velmoci a Česko by se samo neubránilo.

S členstvím v Severoatlantické alianci je podle průzkumu spokojeno 57 procent Čechů, 26 procent lidí vyjadřuje naopak nespokojenost. Ovšem téměř pětina dotázaných uvedla, že se k této otázce neumí vyjádřit, z čehož lze podle pracovníků CVVM soudit, že členství v NATO je poměrně nesrozumitelné a odtažité téma. Poměr Čechů spokojených a nespokojených s členstvím v NATO je za posledních deset let stále přibližně stejný.

Většina lidí považuje alianci za potřebnou

Více než tři pětiny obyvatel České republiky také míní, že je Severoatlantická aliance potřebná. O její nepotřebnosti je naopak přesvědčeno 24 procent lidí a 13 procent se k této otázce neumí vyjádřit. Oproti loňsku mírně posílil podíl Čechů považujících alianci za nepotřebnou, o šest procentních bodů. Podíl příznivců NATO klesl z loňských 68 na 63 procent. Velké změny v názorech české společnosti na potřebnost aliance však CVVM v posledních letech nezaznamenalo.

Spokojenost s členstvím v NATO a přesvědčení o její potřebnosti častěji a důrazněji vyjadřují muži, vysokoškolsky vzdělaní lidé a účastníci průzkumu, kteří považují svou životní úroveň za dobrou. V rozdělení podle stranických preferencí jsou s NATO značně spokojenější příznivci ODS a TOP 09, méně už sympatizanti sociálních demokratů a komunistů.

Většina Čechů si rovněž myslí, že členství v alianci má příznivý vliv na bezpečnost členských zemí, na vztahy mezi členskými státy a na mír a stabilitu v euroatlantické oblasti. Přesvědčeny jsou o tom ve všech třech zmíněných otázkách zhruba tři pětiny lidí.

Bránit suverenitu státu je podle lidí důležité za každou cenu

Méně už Češi důvěřují v příznivý vliv NATO na vztahy členských států aliance s nečlenskými, na mír a stabilitu v částech světa mimo euroatlantickou oblast a na řešení hrozby terorismu. Důvěru v těchto otázkách vyjadřuje jen zhruba 30 až 40 procent obyvatel ČR. Asi třetina lidí ovšem ve zmíněných otázkách volila neutrální odpověď "ani příznivě, ani nepříznivě", negativní odpovědi jsou v menšině.

CVVM také zjišťovalo názory obyvatel ČR na obranu státu. Naprostá většina občanů, skoro 90 procent, souhlasí, že je potřebné bránit suverenitu státu za každou cenu. Dvě třetiny lidí si však také myslí, že je zbytečné uvažovat o obraně státu, protože rozhodující slovo mají světové velmoci, a kdyby nastal nějaký konflikt, stejně bychom se neubránili. Podle průzkumu je 53 procent Čechů přesvědčeno, že náklady na obranu státu jen zbytečně zatěžují rozpočet.

Názor Čechů na obranu státu se podle výsledků průzkumů CVVM od roku 1992 téměř nezměnil. Pouze v otázce, zda se naše armáda vyrovná vojskům vyspělých západních zemí, stoupl v posledních letech podíl obyvatel ČR důvěřujících v kvalitu naší armády ze 41 procent na letošních 51 procent.

Každého ze dvou průzkumů CVVM, které se konaly ve dnech 9. až 16. ledna, se zúčastnilo 1090 obyvatel České republiky starších 15 let.

Tagy: Češi pruzkum NATO spokojenost

Zdroje: ČTK