Češi: Nejlepší vztahy máme se Slovenskem, nejhorší s Íránem

- Aktuality autor: red

Češi považují za nejlepší své vztahy se sousedními zeměmi Slovenskem a Polskem a také se Spojenými státy americkými, nejhůře hodnotí vztahy s Íránem.

Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ten mimo jiné ukázal, že ve srovnání s loňským rokem se zvýšil podíl těch, kteří kladně hodnotí české dvoustranné vztahy s Čínou a Ruskem. 

Lidé odpovídali na dotaz, jaké jsou podle nich vztahy k různým zemím. Autoři výzkumu jim kromě sousedních států nabídli i několik dalších zemí.

Nejvýše respondenti hodnotili vztahy ke Slovensku, kde tvořil součet odpovědí velmi dobré a spíše dobré 92 procent, jen pět procent dotázaných mínilo, že vztahy k východnímu sousedovi jsou špatné nebo velmi špatné, zbylí dotázaní nedokázali odpovědět. 

Těsně za Slovenskem skončilo Polsko, kde je poměr kladných a záporných hodnocení devadesát ku šesti.

Následují USA s 86 procenty kladných a devíti procenty záporných hodnocení, Británie s poměrem 82 ku osmi, Itálie (80/7), Maďarsko (80/11), Německo (80/15), Francie (78/14), Rakousko (70/25), Rusko (52/37), Čína (42/31), Izrael (39/27) a Írán s poměrem 16 ku 50. Írán je tedy jedinou ze sledovaných zemí, kde negativních hodnocení převýšila pozitivní. 

Hodnocení zemí, které byly do průzkumu zahrnuty již loni, se meziročně změnilo většinou jen málo. Vztahy s Německem považovalo loni za spíše dobré či velmi dobré 87 procent lidí, letos jen 80 procent. 

Průzkum se konal od 2. do 9. listopadu a zúčastnila se ho zhruba tisícovka lidí starších 15 let.

Tagy: Česko vztahy pruzkum

Zdroje: ČTK