Češi na své zemi nejvíce chválí nabídku zboží a služeb a také kulturu

- Aktuality autor: Sebastian Kantor

Z jednotlivých oblastí veřejného života hodnotí Češi nejlépe nabídku zboží a služeb a také kulturu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Žádná další oblast nepřesáhla v součtu kladných odpovědí 50 procent. Největší nespokojenost panuje se stavem korupce, hospodářské kriminality a nezaměstnanosti. 

Praha

Praha,zdroj: ThinkStock

S nabídkou zboží a služeb je spokojeno 76 procent lidí, kulturu hodnotí kladně zhruba tři pětiny Čechů. Spokojenost výrazně převažuje nad nespokojeností také u dopravní obslužnosti, životního prostředí, vztahů ČR se zahraničím, bezpečnostní situace v ČR a vědy a výzkumu. Tyto oblasti ale nepřesáhly padesátiprocentní hranici kladných odpovědí, dotazovaní měli totiž k dispozici také neutrální možnosti "tak napůl" případně "neví".

S mírou korupce není spokojeno téměř 90 procent Čechů, hospodářskou kriminalitu hodnotí negativně 79 procent lidí a jen o procento lépe je na tom nezaměstnanost. Výrazně kritičtí jsou Češi také ke stavu veřejných financí, politické situace v zemi, sociálních jistot, nálady ve společnosti a fungování hospodářství. 

Lidé, kteří označují životní úroveň své domácnosti jako dobrou, hodnotí většinu oblastí o něco lépe než ostatní účastníci průzkumu. Starší lidé jsou častěji nespokojeni se zdravotnictvím. Obyvatelé velkých měst hodnotí lépe oblast nezaměstnanosti, dopravní obslužnosti a zdravotnictví, naopak nejsou příliš spokojeni s kvalitou životního prostředí.

Průzkum se uskutečnil od 3. do 10. června a zúčastnilo se ho 1023 lidí. 

Zdroje: ČTK