Babiš bude zastupovat Česko v mezinárodních institucích

- Aktuality autor: Lucie Hyblerová

Vláda by ve středu na svém zasedání měla jmenovat ministra financí Andreje Babiše (59; ANO) guvernérem, tedy svým zástupcem ve Světové bance (SB), Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční bance (EIB) za Českou republiku. Vyplývá to z informací na internetových stránkách MF. Zástupci v radách guvernérů se zpravidla stávají ministři financí členských zemí. 

Andrej Babiš

Andrej Babiš,zdroj: isifa/MAFRA/PETR TOPIČ

"Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti ministerstva financí ve výše uvedených institucích, a to z důvodu jmenování nové vlády České republiky," uvedlo MF. 

Podle vžité mezinárodní praxe, která byla přijata i ČR, je guvernérem ve Skupině Světové banky za Českou republiku jmenován ministr financí a jeho zástupcem viceguvernér České národní banky. V Evropské bance pro obnovu a rozvoj je guvernérem za ČR ministr financí, kterého zastupuje guvernér ČNB. V Evropské investiční bance je guvernérem za ČR ministr financí, funkce alternáta neexistuje. 

Světová banka zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy na celém světě. Vrcholným orgánem Světové banky je Rada guvernérů. Ta se schází na výročních zasedáních, která se konají pravidelně ročně vždy v závěru září a počátkem října. Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty, jako jsou stanovy a roční účetní závěrku, a přijímá zásadní strategická rozhodnutí. Guvernéry za jednotlivé státy bývají zpravidla ministři financí. Nejvyšším představitelem managementu Světové banky je pak její president. 

Rovněž v případě EBRD je nejvyšší orgánem Rada guvernérů. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD; každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů. 

Rada guvernérů EIB vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo EU a pro navýšení kapitálu. Skládá se zpravidla z ministrů financí jmenovaných jednotlivými členskými státy. 

Jmenování nových zástupců České republiky v těchto mezinárodních finančních institucích je třeba potvrdit dopisem předsedy vlády generálním sekretářům těchto organizací. 

Babiš se stal ministrem financí v koaliční vládě Bohuslava Sobotky na konci ledna. Babiš je jedním z nejbohatších Čechů. Je majitelem Agrofert Holding, který se řadí k největším firmám v ČR; je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v ČR a z hlediska tržeb druhou nejvýznamnější skupinou v chemickém průmyslu, vlastní i mediální skupinu Mafra. 

Před listopadem 1989 byl Babiš členem komunistické strany. Je veden i v tzv. Cibulkových seznamech jako spolupracovník Státní bezpečnosti (StB). Sám však tvrdí, že s StB nikdy nespolupracoval, v současnosti se kvůli tomu na Slovensku soudí. 

Členka výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Ingeborg Grässleová na konci března řekla, že Babiš představuje v čele ministerstva financí vážný konflikt zájmů, který může ztížit spolupráci Evropské unie s Českou republikou. Babiš odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Uvedl, že už nepodniká a je "jen majitelem Agrofertu". Firmu prodávat nehodlá. 

Tagy: Ministr financí

Zdroje: ČTK