Antimonopolní úřad dal ČVUT pokutu 40.000 Kč za chybný tendr

- Aktuality autor: red

Zakázka Českého vysokého učení technického (ČVUT) na dodávku speciálních přístrojů pro výzkum byla vypsána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to škole uložil pokutu 40.000 korun, potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Vyjádření ČVUT ČTK zjišťuje.

ČVUT vypsalo na dodání tří speciálních přístrojů určených k měření fyzikálních vlastností kompaktních těles dvě veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena v součtu přesahovala 3,7 milionu korun.

ČVUT podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje zakázky protizákonně rozdělilo, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem a nedodržení adekvátního postupu výběrového řízení. To mělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, protože okruh uchazečů byl omezen.

Zákon v případě posuzování rozdělení veřejné zakázky vychází ze tří základních hledisek, kterými jsou věcná, časová a místní souvislost. "Všechna tři hlediska byla v tomto případě naplněna," uvedl Rafaj. V jednom dni byly vyhlášeny obě výzvy a osloven byl u obou zadávacích řízeních shodný okruh uchazečů schopných vyrobit na zakázku všechny tři poptávané přístroje.

Podle ÚOHS rovněž ČVUT nezvolilo vhodný způsob zveřejnění výzvy k podání nabídek a oslovilo pouze čtyři firmy.

Nákup přístrojů pro ČVUT byl spolufinancován z unijních fondů. Dodavatelem se stala společnost DIGITAL PRO, která jako jediná zaslala své nabídky na základě výzev zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele dotace.

Zdroje: ČTK